نرم افزار های جانبی


ردیف

نام

حجم

تاریخ

دانلود

توضیحات

1

UltraViewer

2 MB

1400/02/01

دریافت فایل

نرم افزار جهت پشتیبانی از راه دور

2

AnyDesk

2 MB

1400/02/01

دریافت فایل

نرم افزار جهت پشتیبانی از راه دور

3

Ammyy-Admin

750 KB

1400/02/01

دریافت فایل

نرم افزار جهت پشتیبانی از راه دور

4

Chrome

40 MB

1400/02/01

دریافت فایل

مرورگر گوگل کروم

5

HyperTerminal

188 KB

1400/02/01

دریافت فایل

نرم افزار گزارشگیری مرکز تلفن هایپر ترمینال

6

TimePc

1.90MB

1400/02/01

دریافت فایل

نرم افزار تنظيم خودکار روشن و خاموش شدن کامپیوتر

7

RS 232

224KB

1400/02/01

دریافت فایل

درایور کابل تبديل RS232 به USB