نرم افزار ضبط مکالمات تلفنی


ردیف

نام

حجم

تاریخ

دانلود

توضیحات

1

Satel Setup

63 Mb

1400/02/04

دریافت فایل

نرم افزار ضبط مکالمات تلفنی

2

Satel Driver

1 Mb

1400/02/04

دریافت فایل

درايور سخت افزار ضبط مکالمات تلفنی

3

Satel Client

62 Mb

1400/02/04

دریافت فایل

نرم افزار کلاینت ضبط مکالمات تلفنی برای کار در محیط شبکه (سرور 3.0.4.212)

4

Satel Client

62 Mb

1400/02/04

دریافت فایل

نرم افزار کلاینت ضبط مکالمات تلفنی برای کار در محیط شبکه (سرور 3.0.4.72)